1. Home
  2. Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Verdere algemene voorwaarden

Door een Wappie Love-account aan te maken, ongeacht of dat via een mobiel apparaat, mobiele applicatie of computer gebeurt, ga je akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden en ons Privacy beleid. Als je dit niet accepteert en niet akkoord gaat met de voorwaarden in deze overeenkomst, kun je geen gebruik maken van de dienst.

Wij veranderen van tijd tot tijd zaken opgenomen in deze overeenkomst. Wij kunnen dit om verschillende redenen doen, waaronder veranderingen in wettelijke vereisten, nieuwe functies of andere veranderingen. De meest recente versie van deze overeenkomst zal geplaatst worden en je dient regelmatig te kijken wat de meest recente versie is. De meest recente versie is de versie die van toepassing is. Als de veranderingen belangrijke veranderingen zijn die van invloed zijn op jouw rechten of verplichtingen, zullen wij je vooraf met redelijkerwijs informeren over de veranderingen. Als je de dienst blijft gebruiken nadat de veranderingen van kracht zijn geworden, dan ga je akkoord met de herziene overeenkomst.

Je moet ten minste 18 jaar oud zijn om een account te maken op Wappie Love en van de dienst gebruik te maken. Door het aanmaken van een account en het gebruik van de dienst, verklaar en garandeer je dat.

Je bent verantwoordelijk voor het geheimhouden van de inloggegevens die je gebruikt om je in te schrijven bij Wappie Love en je bent zelf verantwoordelijk voor alle activiteiten die onder deze toegangsgegevens plaatsvinden. Als je denkt dat iemand toegang heeft verkregen tot je account, neem dan onmiddellijk contact op met beheer.

Wappie Love probeert haar dienst altijd te verbeteren en je aanvullende functionaliteiten te bieden die je wellicht handig zult vinden. Dit betekent dat wij van tijd tot tijd nieuwe functies en verbeteringen kunnen toevoegen en ook sommige functies kunnen verwijderen. Als deze acties niet direct van invloed zijn op jouw rechten of verplichtingen, melden wij dit mogelijk niet voordat wij deze verwijderen.

Wappie Love behoud zich het recht voor beeldmateriaal, waar leden, donateurs of belangstellenden mogelijk herkenbaar of hoorbaar zijn, te registreren en gebruiken.

Persoonsgegevens die niet meer noodzakelijk zijn zullen worden verwijderd.

Wappie Love is niet verantwoordelijk voor de content op de pagina’s van leden.

Wappie Love kan je account op elk moment zonder melding beëindigen als gedacht wordt dat je onze overeenkomst hebt geschonden.

Hoewel Wappie Love ernaar streeft om een respectvolle gebruikservaring aan te moedigen is het niet verantwoordelijk voor het gedrag van gebruikers in of buiten de dienst. Je stemt ermee in om voorzichtig te zijn bij alle interactie met andere gebruikers, in het bijzonder wanneer je besluit om buiten de dienst om te communiceren of iemand persoonlijk te ontmoeten.

Je begrijpt en gaat ermee akkoord dat we de content die je plaatst kunnen controleren of bekijken. Wij kunnen alle content verwijderen, geheel of gedeeltelijk, die naar ons exclusieve oordeel deze overeenkomst schendt of schade kan toebrengen aan de reputatie van Wappie Love.

Je gaat ermee akkoord respectvol en vriendelijk te zijn bij het communiceren met gebruikers en beheer. Als wij van mening zijn dat jouw gedrag naar onze leden of beheer op enig moment dreigend of beledigend is, behouden wij ons het recht voor om jouw account onmiddellijk te beëindigen.

Als vergoeding voor het gebruik van Wappie Love, ga je ermee akkoord dat wij reclame plaatsen op de dienst.

JIJ ALLEEN BENT VERANTWOORDELIJK VOOR JOUW INTERACTIES MET ANDERE GEBRUIKERS. JE BEGRIJPT DAT WAPPIE LOVE GEEN ONDERZOEK DOET NAAR DE ACHTERGROND VAN HAAR GEBRUIKERS. WAPPIE LOVE GEEFT GEEN VERKLARINGEN OF GARANTIES OVER HET GEDRAG VAN GEBRUIKERS.

Community regels

Door het gebruik van de dienst, ga je ermee akkoord dat je:

De dienst niet zal gebruiken voor doeleinden die onwettig of verboden    zijn volgens deze overeenkomst.

De dienst niet zal gebruiken voor schadelijke of verwerpelijke doeleinden.

De dienst niet zal gebruiken om Wappie Love te schaden.

Onze huisregels, die van tijd tot tijd worden bijgewerkt, niet zult overtreden.

Gebruikers geen spam zult sturen en niet zult frauderen.

Je je niet zult voordoen als een persoon of entiteit en geen afbeeldingen zal plaatsen van een ander persoon zonder zijn of haar toestemming.

Niemand zult pesten, “stalken”, intimideren, aanvallen, lastigvallen, mishandelen of belasteren.

Geen content plaatst die in strijd is met of inbreuk maakt op iemands rechten, met inbegrip van de rechten rondom publiciteit, privacy, copyright, handelsmerken of ander intellectueel eigendom of contractrecht.

Geen content plaatst die haatdragende taal bevat, die bedreigend is, seksueel expliciet of pornografisch; die aanzet tot geweld; of naaktheid of grafisch of zinloos geweld bevat.

Geen content plaatst die enige vorm van racisme, onverdraagzaamheid, haat, of fysiek letsel promoot tegen groepen of individuen.

Niet vraagt om wachtwoorden of persoonlijke identificerende informatie van andere gebruikers voor enig doel, of voor commerciële of onwettige doeleinden of persoonlijke informatie over een andere persoon verspreid zonder zijn of haar toestemming.

Niet het account van een andere gebruiker gebruikt.

Geen ander account aanmaakt als wij je account al hebben beëindigd, tenzij je daarvoor onze toestemming hebt.

Wappie Love behoudt zich het recht jouw account te onderzoeken en / of te beëindigen wanneer je deze overeenkomst hebt geschonden, de dienst hebt misbruikt of je op een manier hebt gedragen die Wappie Love beschouwt als ongepast of onwettig , met inbegrip van acties of communicatie die zich in of buiten de dienst voordoen.

Hoewel Wappie Love zich het recht behoudt om content te bekijken en verwijderen die in strijd is met deze overeenkomst, is dergelijke content uitsluitend de verantwoordelijkheid van de gebruiker die het plaatst en kan Wappie Love niet garanderen dat alle content aan deze overeenkomst zal voldoen. Als je content ziet op Wappie Love die deze overeenkomst schendt, rapporteer dit dan aan beheer.

 Diensten van derde partijen

De dienst kan reclame en promoties bevatten, aangeboden door derde partijen en links naar andere websites of bronnen. Wappie Love is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid (of het gebrek daaraan) van dergelijke externe websites of bronnen. Als je ervoor kiest om te interageren met de derde partijen die aan jou beschikbaar worden gesteld via onze dienst, dan zullen de voorwaarden van dergelijke partijen de relatie met jou verder regelen. Wappie Love is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor voorwaarden of acties van dergelijke derde partijen.

Beperking van aansprakelijkheid

WAPPIE LOVE ZAL IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR INDIRECTE, GEVOLG-, EXEMPLAIRE, INCIDENTELE, SPECIALE OF PUNITIEVE SCHADE, MET INBEGRIP VAN, ZONDER BEPERKING, VERLIES VAN WINST, DIRECT OF INDIRECT, OF ENIG VERLIES VAN GEGEVENS, GEBRUIK, GOODWILL, OF ANDERE IMMATERIËLE VERLIEZEN, ALS GEVOLG VAN: (I) JOUW TOEGANG TOT OF HET GEBRUIK VAN OF ONVERMOGEN OM TE OPENEN OF GEBRUIKEN VAN DE DIENST, (II) HET GEDRAG OF DE CONTENT VAN ANDERE GEBRUIKERS OF DERDE PARTIJEN OP, VIA, OF NA GEBRUIK VAN DE DIENST; OF (III) ONBEVOEGDE TOEGANG, GEBRUIK OF WIJZIGING VAN JOUW CONTENT, ZELFS ALS WAPPIE LOVE IS GEADVISEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. 

Vrijwaring

Je gaat ermee akkoord om Wappie Love te vrijwaren, te verdedigen en onschadelijk te houden, en van en tegen alle klachten, eisen, vorderingen, schade, verliezen, kosten, verplichtingen en onkosten, met inbegrip van erelonen van advocaten, te wijten aan, voortvloeien uit of die op enigerlei wijze betrekking hebben op jouw toegang tot of gebruik van de dienst, jouw content of jouw schending van deze overeenkomst.

Login

New Report

Close