1. Home
  2. Community regels

Community regels

Door het gebruik van de dienst, ga je ermee akkoord dat je:

De dienst niet zal gebruiken voor doeleinden die onwettig of verboden zijn volgens deze overeenkomst.

De dienst niet zal gebruiken voor schadelijke of verwerpelijke doeleinden.

De dienst niet zal gebruiken om Wappie Love te schaden.

Onze huisregels, die van tijd tot tijd worden bijgewerkt, niet zult overtreden.

Gebruikers geen spam zult sturen en niet zult frauderen.

Je je niet zult voordoen als een persoon of entiteit en geen afbeeldingen zal plaatsen van een ander persoon zonder zijn of haar toestemming.

Niemand zult pesten, “stalken”, intimideren, aanvallen, lastigvallen, mishandelen of belasteren.

Geen content plaatst die in strijd is met of inbreuk maakt op iemands rechten, met inbegrip van de rechten rondom publiciteit, privacy, copyright, handelsmerken of ander intellectueel eigendom of contractrecht.

Geen content plaatst die haatdragende taal bevat, die bedreigend is, seksueel expliciet of pornografisch; die aanzet tot geweld; of naaktheid of grafisch of zinloos geweld bevat.

Geen content plaatst die enige vorm van racisme, onverdraagzaamheid, haat, of fysiek letsel promoot tegen groepen of individuen.

Niet vraagt om wachtwoorden of persoonlijke identificerende informatie van andere gebruikers voor enig doel, of voor commerciële of onwettige doeleinden of persoonlijke informatie over een andere persoon verspreid zonder zijn of haar toestemming.

Niet het account van een andere gebruiker gebruikt.

Geen ander account aanmaakt als wij je account al hebben beëindigd, tenzij je daarvoor onze toestemming hebt.

Wappie Love behoudt zich het recht jouw account te onderzoeken en / of te beëindigen wanneer je deze overeenkomst hebt geschonden, de dienst hebt misbruikt of je op een manier hebt gedragen die Wappie Love beschouwt als ongepast of onwettig , met inbegrip van acties of communicatie die zich in of buiten de dienst voordoen.

Hoewel Wappie Love zich het recht behoudt om content te bekijken en verwijderen die in strijd is met deze overeenkomst, is dergelijke content uitsluitend de verantwoordelijkheid van de gebruiker die het plaatst en kan Wappie Love niet garanderen dat alle content aan deze overeenkomst zal voldoen. Als je content ziet op Wappie Love die deze overeenkomst schendt, rapporteer dit dan aan beheer.

Diensten van derde partijen

De dienst kan reclame en promoties bevatten, aangeboden door derde partijen en links naar andere websites of bronnen. Wappie Love is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid (of het gebrek daaraan) van dergelijke externe websites of bronnen. Als je ervoor kiest om te interageren met de derde partijen die aan jou beschikbaar worden gesteld via onze dienst, dan zullen de voorwaarden van dergelijke partijen de relatie met jou verder regelen. Wappie Love is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor voorwaarden of acties van dergelijke derde partijen.

Beperking van aansprakelijkheid

WAPPIE LOVE ZAL IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR INDIRECTE, GEVOLG-, EXEMPLAIRE, INCIDENTELE, SPECIALE OF PUNITIEVE SCHADE, MET INBEGRIP VAN, ZONDER BEPERKING, VERLIES VAN WINST, DIRECT OF INDIRECT, OF ENIG VERLIES VAN GEGEVENS, GEBRUIK, GOODWILL, OF ANDERE IMMATERIËLE VERLIEZEN, ALS GEVOLG VAN: (I) JOUW TOEGANG TOT OF HET GEBRUIK VAN OF ONVERMOGEN OM TE OPENEN OF GEBRUIKEN VAN DE DIENST, (II) HET GEDRAG OF DE CONTENT VAN ANDERE GEBRUIKERS OF DERDE PARTIJEN OP, VIA, OF NA GEBRUIK VAN DE DIENST; OF (III) ONBEVOEGDE TOEGANG, GEBRUIK OF WIJZIGING VAN JOUW CONTENT, ZELFS ALS WAPPIE LOVE IS GEADVISEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

Vrijwaring

Je gaat ermee akkoord om Wappie Love te vrijwaren, te verdedigen en onschadelijk te houden, en van en tegen alle klachten, eisen, vorderingen, schade, verliezen, kosten, verplichtingen en onkosten, met inbegrip van erelonen van advocaten, te wijten aan, voortvloeien uit of die op enigerlei wijze betrekking hebben op jouw toegang tot of gebruik van de dienst, jouw content of jouw schending van deze overeenkomst.

Login

New Report

Close