1. Home
  2. Privacy protocol

Privacy protocol

Over dit privacy protocol

Wappie Love hecht grote waarde aan het borgen van de privacy van haar leden, donateurs en belangstellenden. Dit privacy protocol beschrijft welke persoonsgegevens Wappie Love verzamelt en verwerkt. Persoonsgegevens zijn gegevens die gebruikt worden om een individu te kunnen identificeren of gegevens die aan een individu kunnen worden gekoppeld. Op het gebruik van persoonsgegevens is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Wappie Love verzamelt en verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met deze wetgeving. Dit privacy protocol zal waar nodig worden geactualiseerd teneinde te blijven voldoen aan wijzigingen in de wet- en regelgeving en andere vereisten.

Waarom verzamelt Wappie Love persoonsgegevens?

Wappie Love verzamelt en verwerkt persoonsgegevens teneinde te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen die worden gesteld aan het beheren van de ledenadministratie en het registreren van donaties. Persoonsgegevens mogen volgens de AVG alleen gebruikt worden voor gerechtvaardigde activiteiten. Naast de bovenstaande activiteiten kunnen persoonsgegevens worden gebruikt voor het voeren van campagne, het gericht informeren van leden en donateurs, en (geanonimiseerd) voor wetenschappelijke doeleinden zoals statistische analyses. De persoonsgegevens van leden die hebben aangegeven actief lid te willen worden, en daarvoor aanvullende informatie vertrekt hebben, kunnen worden gebruikt voor het gericht informeren over bepaalde interesse gebieden en voor werving. 

Om welke persoonsgegevens gaat het?

Van leden:

Verplicht zijn: Foto, voornaam, gebruikersnaam, telefoonnummer, geslacht, geboortejaar, provincie, relatie, gevaccineerd .

Niet verplicht zijn: Achternaam, geboortedatum, woonplaats.

Van leden kunnen kennisgebieden worden geregistreerd.

Van donateurs:

Zie bovenstaande.

Login

New Report

Close